S.C.T. Bucureşti S.A. | Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti
S.C.T. Bucuresti S.A. | Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti

Garanţia construcţiilor în transporturi

S.C.T. Bucureşti este un nume de referinţă în execuţia de lucrări de căi ferate, drumuri, poduri, viaducte, pasaje, construcţii hidrotehnice, construcţii aeroportuare, construcţia tuturor tipurilor de clădiri, lucrări speciale de fundaţii şi consolidări coloane, micropiloţi, ancoraje şi producţie secundar industrială.

Modernizarea Străzii Viitorului

Modernizare străzi şi linie de tramvai strada Viitorului, municipiul Bucureşti

Execuţia Pasajului Victoria

Proiectare şi execuţie renovare pasaj Victoria

Informaţii bursiere

Document de prezentare a drepturilor de preferinta

Hotarare majorare capital social

Procedura de subscriere

Formularul de subscriere


Copyright © 2010 |  Contact